Stel cookie voorkeur in

Intern Begeleider

Intern begeleider

De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg en biedt groepsleerkrachten ondersteuning bij de begeleiding van leerlingen.

Zij heeft contacten met specialisten en instanties om nog beter hulp te kunnen bieden aan uw kind. Zij adviseert en ondersteunt ook de leerkrachten. Soms is onderzoek of observatie nodig om beter inzicht te krijgen in de behoeften van uw kind. Dit gebeurt vaak door een specialist van buiten de school. Wij streven ernaar kinderen met speciale onderwijsbehoeften in eerste instantie zelf te begeleiden.

Friedeke van der Lei en Jorien Heemskerk zijn op de Leerwinkel als IB-er aangesteld.