Stel cookie voorkeur in

Team

Het team van De Leerwinkel bestaat uit de directie, de Intern begeleider, de groeps- en vakleerkrachten en een administatief medewerker.
 
Het onderwijs op De Leerwinkel wordt verzorgd door zeven leerkrachten en twee vakleerkrachten aan gemiddeld 140 kinderen. De meeste leerkrachten hebben een zeer ruime ervaring in het onderwijs. Naast de wettelijk verplichte bevoegdheden hebben de bij het onderwijs betrokken personeelsleden een brede kennis op het gebied van de ontwikkeling en begeleiding van kinderen met specifieke behoeften. Door deze brede kennis heeft een aantal leerkrachten ook een taak in de leerlingenzorg, zoals rekencoördinator (RC), taal coördinator (TC). Naast de lesgebonden taken hebben de leerkrachten ook niet-lesgebonden taken zoals (G)MR-lid, bedrijfshulpverlener etc.
 
De leerkrachten worden ondersteund door de Intern begeleider en de directie.