Stel cookie voorkeur in

Oudervereniging

De Leerwinkel heeft een oudervereniging, waarvan iedere ouder die een kind op onze school heeft automatisch lid is.

Voorwaarde is wel dat de ouderbijdrage wordt betaald.
De belangrijkste doelstellingen van de oudervereniging zijn:
 
• de belangen van kinderen en ouders bevorderen;
• de contacten tussen ouders en team bevorderen;
• meewerken van ouders op school bevorderen;
• de ouderbijdrage beheren;
• de ouders vertegenwoordigen bij team, MR en andere instanties;
• het mede organiseren van allerlei activiteiten op school.
 
Bankgegevens van de oudervereniging zijn:

Oudervereniging v/d Leerwinkel
IBAN nummer:
NL08.INGB.0002.8526.46                                             
BIC code
INGBNL2A
 
 
Emailadres: 
 
U kunt de volgende documenten downloaden door erop te klikken:
 
Algemene informatie + inschrijfformulier (download)
Huishoudelijk reglement (download)
Het concept van de statuten door op deze link te klikken
 

OR (ouderraad: bestuur van de oudervereninging).

 
Achterste rij: van links naar rechts
 
Voorste rij: van links naar rechts