Stel cookie voorkeur in

Hulpouders

Betrokkenheid van ouders bij de school

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. We informeren ouders niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van hun kind(eren). Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Gelukkig zijn veel ouders actief op De Leerwinkel. Wij, als team van een moderne basisschool, vinden het fijn dat ouders zich op welke wijze dan ook inzetten voor de school.
 
Veel ouders zijn actief bij activiteiten onder en na schooltijd. Een paar voorbeelden:
• hulp bij het uitlenen van bibliotheekboeken;
• begeleiden van groepjes tijdens een uitstapje of een excursie;
• hulp bij sportactiviteiten;
• hulp bij klussen op school, bij de kledingmarkt, de fancy fair en dergelijke;
• hulp bij de kleuters bij spelletjes, voorlezen of bij het schoonmaken.
 

Klassenouders

Uit elke klas worden één of twee ouders gevraagd als klassenouder. Dit zijn een moeder of vader van een kind uit de klas, die door de leerkracht gevraagd is om te helpen bij alledaagse klassenzaken. Deze ouder is één schooljaar het aanspreekpunt van een bepaalde groep voor team en ouders.
 
Tot het takenpakket van deze ouder behoort onder andere:
• helpen bij de organisatie van excursies, de sportdag, de schoolreis en dergelijke;
• helpen bij de organisatie van diverse feesten, zoals: St. Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, de verjaardag van de klassenleerkracht en dergelijke;
• verzamelen van materialen voor projecten;
 
Het is niet de bedoeling dat u met specifieke vragen over uw kind bij de klassenouder te rade gaat. Hiervoor dient u zelf de leerkracht aan te spreken.