Stel cookie voorkeur in

Groepen

De organisatie van de school

De Leerwinkel hanteert een leerstofjaarklassensysteem. Hiermee bedoelen we dat de leerstof verdeeld is over de leerjaren. Jaarlijks gaan de kinderen naar een volgende groep om een nieuw deel van de stof te doorlopen.
 
Om een evenwichtig aantal kinderen in elke groep te hebben, werken wij vaak met heterogene groepen. Het onderwijs richt zich op een harmonieuze ontwikkeling. De totale ontwikkeling van het kind staat voorop. Binnen de klassikale onderwijssetting is er aandacht voor de individuele leerling en wordt de aanpak daarop afgestemd.